Yuthok Nyingthik ja henkiset harjoitukset


Yuthok Nyingthik on hyvin tärkeä henkinen harjoitus, jota suositellaan erityisesti perinteisen tiibetiläisen lääketieteen harjoittajille. Yuthok on tiibetiläisen lääketieteen isä ja häntä kutsutaan sen perustajaksi. Nyinghik tarkoittaa hänen sydänopetuksia ja koska nämä opetukset tulevat Yuthokilta on näiden opetusten nimi: Yuthok Nyingthik. Yuthok Nyingthikin alkuperäisessä tekstissä puhutaan Yuthokin henkisistä opetuksista.  

Yuthok piti henkisiä harjoituksia, joogaa ja meditaatiota olennaisena osana jokaisen lääkärin koulutusta. Yuthog Nyingthik alkuperäinen teksti sisältää mm. Ngöndron (valmistavat harjoitukset), neljä Gurujoogaa, ison luvun tiibetiläisestä lääkinnällisestä Yantrajoogasta, viisitoista lukua fyysisen lääketieteen ja patologian opiskelusta, täydellisen Vajrayana harjoituksien kokoelman (Khyed Rim, Dzog Rim, Dzog chen, Mendrub), lääketieteen suojelijoiden harjoitukset ym. Yuthok Nyingthik harjoitukset kehittävät tiettyjä erityiskykyjä, kuten syvempää tietämystä ja selvänäköisyyden kehittymistä, jotka auttavat tulemaan paremmaksi lääkäriksi ja parantajaksi.  Kaikkiin näihin harjoituksiin annetaan selitykset ja ohjeet siitä, kuinka yhdistää nämä lääketieteen harjoittamiseen.

Historia

700-luvulla lääkäri ja henkinen harjoittaja "Yuthok vanhempi" kirjoitti ensimmäisen version neljästä lääketieteen tantrasta. Hän ennusti, että taitava lääkäri "Yuthok nuorempi" tulisi kirjoittamaan hänen työnsä uudestaan tulevaisuudessa. Näin tapahtui eli 400 vuotta myöhemmin nuori lääkäri nimeltään Yuthok Yonten Gonpo, Goshi Rethangin kylästä Länsi-Tiibetissä, muokkasi nämä neljä tantraa uudelleen keräämäänsä tiedon ja kokemuksen perusteella. Tämä versio tultiin tuntemaan "tiibetiläisen lääketieteen raamattuna" ja Yuthokia alettiin kutsua sen "isäksi".

Yuthok Yonten Gonpo nuorempi (1126-1202) oli perinteinen tiibetiläinen lääkäri ja Ngakpa. Hän aloitti lääketieteen opiskelun ja harjoittamisen kahdeksanvuotiaana. Yuthok matkusti Keski-Tiibetissä ja Intiassa useita kertoja opiskellen ahkerasti ja hankkien lääketieteellistä tietoa. Hänen työnsä perustuivat ja saivat vaikutteita:

 • luonnonvaraisten eläinten tutkimisesta
 • shamaanien parannusperinteestä
 • buddhalaisen filosofian henkisistä näkemyksistä
Hän loi "Kaksi Jalokiveä" => Neljä Tantraa (rGyud bZhi) ja Yuthok Nyingthik ( gYu Thog sNying Thig).  Yuthok nuorempi antoi opetukset ja perinteiden siirron näistä "Kahdesta Jalokivestä" sydän-oppilaalleen Sumtong Yeshe Zungille, joka puolestaan ylläpiti tätä kaksoisperinnelinjaa.  Tri. Nida Chenagtsang vastaanotti tämän Yuthok Nyinghik perinteen siirron Khenpo Tsartrim Gyaltsamilta ja Khenpo Troru Tsenamilta ja on lupautunut välittämään eteenpäin tätä hienoa henkistä perinnettä. Perinteisen tiibetiläisen lääketieteen tai muiden lääketieteiden ja parantamisen harjoittajat ja opiskelijat, jotka osoittavat vilpitöntä omistautumista tiibetiläisen lääketieteen perinteisiin, voivat vastaanottaa tämän siirron. 

Voit lukea lisää Yuthokista myös:  http://www.yuthok.org/

Ngöndro

Ngöndro tarkoittaa alustavia harjoituksia tai valmisteluja. Termi "alustava" viittaa tässä hyvin yksinkertaiseen, mutta erittäin syvälliseen ja tärkeään harjoitukseen - se on kuin puun juuret. Tiibetin buddhalaisessa perinteessä Ngöndro harjoitukset ovat usein hyvin vaativia ajan ja vaivannäön suhteen, koska niissä tarvitaan vahvaa omistautumista (prostraatiot, Refuge & Bodhicitta resitaatiot, Madala offerings jne.) Yuthok Nyingthikin (epätavallinen) Ngöndro kestää kuitenkin vain seitsemän päivää ja Yuthokin erityinen siunaus saadaan hyvin nopeasti. Tyypillisesti muissa Ngöndroharjoituksissa on kaksi eri astetta, joita kutsutaan tavalliseksi Ngöndroksi ja epätavalliseksi Ngöndroksi.  Yuthok Nyingthik Ngöndro koostuu kolmesta pääosasta: tavallinen Ngöndro, epätavallinen Ngöndro ja säännöllinen Ngöndro.

Kyerim

Vajrayana esittelee turvautumisen kolmeen perustaan: "Guru, Deva, Dakini", jotka löytyvät Yuthok Nyingthik Kyerim harjoituksesta. Tämä harjoitus tunnetaan myös nimellä "Jumaluusjooga" (Deity Yoga). Tavoitteena on muuttaa tavallinen käsitys ja havaitseminen luomalla pyhyys ja mielen selkeys. Vajrayanan Kyerim on vastaava kuin Sutrayanan Samatha. Yuthok Nyingthik Kyerimin luomisen vaihe tapahtuu neljän Gurujoogan avulla: ulkoinen Gurujooga, sisäinen Gurujooga, salainen Gurujooga ja yhdistynyt Gurujooga. Yuthok Nyingthik sisältää myös erityisen Dakiniharjoituksen, joka seuraa Gurujoogaharjoituksia. 

Dzogrim

Seuraavaa harjoituksen vaihetta kutsutaan Dzogrimiksi ja tässä on kuusi Naropan joogaa, jotka ovat hyvin tunnettuja Tiibetissä. Ne ovat kehittyneitä Anutarajoogatantraharjoituksia ja vaativat syvällisempää ymmärrystä hienojakoisista "Kolmen Vajran" rakenteista, jotta ne voidaan ymmärtää. Päätavoite on saavuttaa autuas ja kirkkaan valon luonteinen "Buddha" tila.  Tämä tapahtuu löytämällä oma ääretön potentiaali ja ymmärtämällä Vajra kehon, Vajra puheen ja Varja mielen todellinen luonne.

Tummojooga

Tummojooga on yksi kehittyneimmistä Vajrayanan kuudesta joogasta ja tämän tuliharjoituksen tarkoituksena on oppia hallitsemaan kaikkia kehon toimintoja, jotta saavutetaan täydellinen terveys ja jatkuva autuus. Tummajoogaopetukset sisältävät transmission ja selitykset sekä ohjeet pimeän retriitin tekemiseen.

Unijooga

Tämä harjoitus, jota tehdään yöllä vie sinut matkalle sisimpääsi. Unijooga koostuu lääketieteen unityöskentelystä ja shamanistisen Bön perinteen selvännäköharjoituksista.  Opetukset sisältävät:

 • Tiibetiläisen perinteen vaatiman transmission ja selitykset
 • Ohjeet ja käytännön harjoitukset siitä, kuinka analysoida ja tulkita unia sekä symboleita
 • Kuinka voi parantaa itsensä unien avulla
 • Menetelmät, kuinka saavuttaa piilossa oleva tieto itsestä
Clear Light Jooga

Clear Light-jooga (kirkas, selkeä valo) on hyvin olennainen osa kuudessa joogassa. Kuolemisen aikana synnynnäinen kirkkaan valon "äiti" voidaan ymmärtää.  "Kirkkaan valon äidin ja lapsen yhdistyminen" on termi, jota käytetään kun joku sulautuu valoon ja tämä tunnetaan henkisenä oivalluksena.

Illusory Body-jooga

Illusory Body-jooga (kuviteltu, epätodellinen keho) on tärkeä tukemaan Tummojoogaa ja se auttaa mieltä olemaan vapaa kiintymyksistä ja voimakkaista vastenmielisyyksistä. Se auttaa ymmärtämään ja kokemaan kehon sekä kaiken olevaisen todellisen luonteen.

Bardo Jooga

Kokemukset elämästä ja kuolemasta sekä mitä tapahtuu kuoleman jälkeen, kuvataan ja analysoidaan tässä harjoituksessa. Opetukset sisältävät transmission, selitykset ja harjoitukset.

Bardojoogaharjoitusten anti:

 • Oppii kohtaamaan elämän, kuoleman ja säilyttämään sisäisen rauhan.
 • Ymmärtää kuoleman jälkeisen Bardotilan suuren potentiaalin.
 • Taidolla ja joogisen kokemuksen avulla on mahdollisuus saavuttaa valaistuminen sekä valita seuraava jälleensyntymä.
Phowa

Tätä kutsutaan myös vapautukseksi ilman meditaatiota. Phowa harjoitus on tarkoitettu buddhalaisille harjoittajille, jotta he saisivat turvallisen olemisen Buddhan puhtaassa maassa kuoleman jälkeen.  Vaikka Phowan erityinen vaikutus ilmentyy vasta kuoleman jälkeen, muuttuu elämä syvällisellä tasolla, kun tietää mitä kuoleman aikana tulee tehdä.  Opetukset sisältävät transmission ja selitykset sekä varsinaisen harjoituksen ja Phowa merkkien analysoinnin.  Onnistumisen Phowassa tiedetään tehostuvan, jos harjoittelee ryhmässä. 

Karmamudra & Mahamudra

Karmamudra

Yuthok Nyingthik sisältää hyvin laajan opetuksen Karmamudrasta, jonka pääkohtana on saavuttaa synnynnäinen kirkkaan valon kokemus.  Karmamudraa harjoitetaan orgasmin tilassa (Karma=toiminta, mudra =ele) ja sitä kutsutaan myös nimellä "autuuden polku" tai "yhteysharjoitus".  Harjoitus voidaan tehdä yksin tai partnerin kanssa ja se sisältää joogisia harjoituksia ja energiakanavien hyödyntämistä, jotta saavutetaan erilaisia autuuden kokemuksia meditatiivisessa tilassa. Harjoitus on sekä miehille että naisille. Yuthok Nyingthikin mukaan Karmamudran tuloksena voi saavuttaa sateenkaarikehon.

Mahamudra

Mahamudra tarkoittaa kirjaimellisesti "suuri ele", mutta yleensä se käännetään "suureksi sinetiksi".  Se on yksi edistyksellisin Vajrayanan meditaatio, jota harjoitetaan useimmissa tiibetiläisissä tantrisissa kouluissa. Se opettaa hyvin suoraan mielen todellisesta luonnosta. Mahamudra opetuksia voi löytyä myös Sutra perinteestä, kuten Prajnaparamita Sutrista, niissä siihen johdatetaan Samatha ja Vipassana meditaation kautta. Yuthok Nyingthik Mahamudra opetukset-  kuten useimmat Mahamudra opetukset - selittävät Mahamudran neljänä joogana.  Yuthok Nyingthikin Mahamudrassa pyritään erityisesti "thig le" transformaatioon, joka perustuu kehon kanavien ja energioiden muuntamiseen Dzogrim-tilassa. 

Dzogchen

Tämä harjoitus tunnetaan Mahasandhi tai Atijoogana ja se paljastaa perimmäisen mielen luontomme suoralla meditaatiotekniikalla. Yleisesti se käännetään "suuri täydellisyys", harjoitus, joka päättää samsaran (dzog=loppu ja chen=suuri). Yuthok Nyingthikissä erityisesti Dzogchenia kutsutaan"Vapauttaa itsensä Samsara-Nirvanasta".  Se on Trekchö ja Tögelin salainen polku, jossa toteutetaan sateenkaarikehon lopullinen vaihe; täydellinen materian, energian ja mielen muuntaminen sekä hallinta. 

Muut harjoitukset

Yuthok Nyingthik sisältää erilaisia muita harjoituksia henkisen ymmärtämisen polulla.  Nämä harjoitukset sisältävät: 

 • Esteiden poistaminen
 • Merkit harjoituksissa
 • Toiminnallinen harjoitus (lääketieteen harjoitus henkisille harjoittajille, jotka eivät harjoita lääketiedettä)
 • Pitkän iän harjoitus
 • Tuli Puja
 • Amuletit
 • Pulssiharjoitus (erityinen harjoitus Yuthok Nyingthikissä)
 • Suojeluharjoitus 

Vajra Anatomia

Minkä tahansa Vajrayana perinteen perustana on hienojakoisten rakenteiden tutkiminen. Henkinen kehittyminen riippuu täysin kanavien, chakrojen, rlung energian ja thiglen tiedoista sekä kokemuksista, tämä alkaa erityisesti Dzogrim harjoituksissa.  Perinteisesti Varja anatomian opetukset pidetään salassa ja ne paljastetaan vasta sitoutuneiden harjoituksien yhteydessä sekä edistyneissä henkisen kehityksen prosesseissa. Tällöin säilyy myös katkeamaton tantrinen perimyslinja.  

Medicine Buddhan parantamisharjoitus

Tämä on Medicine Buddhan ja neljän Dakinin hyvin harvinainen harjoitus ja se liittyy tiibetiläiseen lääketieteeseen ja mantraparantamisen perinteeseen. Harjoituksen meditaatio-ohjeet on saatu ns. "termana" Guru Rinpochelta. Nämä ohjeet huomattiin Joogi Ju Mipam Rinpoche (1846-1912) mantraparantamisen teksteissä.   Tässä harjoituksessa on välttämätöntä tehdä visualisointia ja resitoida mantroja uskoen ja toivoen auttavansa kaikkia olentoja. Tässä puhdistetaan kehoon, energiaan ja mieleen vaikuttavan sairauden alkuperä suoraan sekä myös estetään häiriöt pysyvästi. Harjoitusta tehdään sekä itselle että muille. Tämän vuoksi harjoitusta voi lääkärien lisäksi tehdä kuka tahansa parantamista tarvitseva. 

Nejang

Nejang on parantava tiibetiläinen jooga, jota lääkärit ja potilaat käyttävät sisäisen energian tasapainottamiseksi, chakrojen avaamiseksi sekä mielen rentouttamiseksi. Kirjaimellisesti Nejang tarkoittaa "kehon energiakohtien puhdistaminen". Nejang joogaharjoituksen perimyslinja on siirtynyt Puton Rinchen Drubin Kalachakra opetuksista ja se on myös valmistava Lujong-harjoitus kuuluisassa tiibetiläisessä joogassa, Tsalung Trulkhorissa. Nejangin 24 helppoa mutta tehokasta liikettä voidaan käyttää yleiseen hyvinvointiin sekä hoitamaan erityisiä sairauksia. 

Mantraparantamisen retriitit

On olemassa erilaisia retriittejä mantraparantamisen kykyjen kehittämiseksi. Retriitin harjoituksissa keskitytään määrätietoisesti henkiseen aiheeseen tietyn aikaa. Tällainen harjoitus tunnetaan varmasti missä tahansa uskonnollisessa tai henkisessä perinteessä. Mantraretriiteissä mukana oleminen auttaa keskittämään mieltä sekä antaa pääsyn parantavien mantrojen piilossa oleviin voimiin. Tietyt parantavat mantrat vaativat retriittien suorittamisen, jotta ne aktivoituvat.