TET Opintojen sisältö

Tiibetiläisten kehoterapioiden (Tibetan External Therapies = TET) opinnoissa on 180 opetustuntia, jotka suoritetaan yleeensä viiden päivän jaksoissa (30h). Opintoja täydennetään intensiivisesti käytännön harjoituksilla ja kotitehtävillä. Tämä opintokokonaisuus on suoritettu loppuun, kun päättötyö on hyväksytty ja esitelty. Perusopintojen lisäksi on mahdollista täydentää TET opintoja vapavalinnaisilla osioilla sekä lääketieteen opinnoilla (TTM opinnot). Opiskelijoilla on mahdollisuus lähteä opintomatkalle Tiibetiin opiskelemaan ja harjoittelemaan perinteistä tiibetiläistä lääketiedettä paikallisten lääkäreiden johdolla.

Tässä selkeästi yhteenveto näistä opinnoista! Tarkemmat kuvaukset opintojaksoista löydät täältä: https://www.sorigkhang.fi/tet-opintojen-sisalto

TET

TET Perinteisen tiibetiläisen lääketieteen perusteet (1 pv)

TET Ku Nye

 • TET Ku Nye hieronnan perusteet (4 pv)
 • TET Kanavat & Pisteet (2pv)
 • TET Edistynyt Ku Nye hieronta (3 pv)

TET Muut kehoterapiat

 • TET Esittely invasiivisista hoidoista & Lungdug savuterapia (1 pv)
 • TET HorMe, Mongolialainen moksaus (1 pv)
 • TET Me Bum, Kuppaus ( 1 pv)
 • TET Lum, Vesiterapiat & hauteet ( 2 pv)
 • TET Me Tsa, Moksaus (3 pv)
 • TET Yuckchö keppi terapia (2 pv)

TET

 • TET Perusdiagnostiikka (3pv)
 • TET Patologian perusteet (2 pv)
 • TET Kliininen diagnostiikka (2 pv)
 • TET Kliininen hoito (2 pv)
 • TET Tiibetiläisten terapiaopintojen yhteenveto/päätös (1 pv)

TET Lopputentti

TET Päättötyö

Kun on suorittanut nämä kaikki, niin saa SKI:n myöntämän todistuksen: ”Diploma of Advanced Studies in Tibetan External Therapies” (DAS in TET).

========

Vapaavalintaiset (täydentävät) opinnot

HUOM! Vapaavalintaisia opintoja pyritään järjestämään opiskelijoiden toiveiden mukaisesti.

 • Nejang Tibetan Healing Yoga (1 pv)
 • Chulen (1 pv)
 • Path to Rainbow Body (2 pv)
 • Lääkäri (1 pv)
 • Verenpäästö (2 pv)
 • Akupunktion perusteet (2 pv)
 • Puhdistavat terapiat (2 pv)
 • La Hieronta (1 pv)
 • Chakra Hieronta (1 pv)
 • Akupunktion edistynyt taso (2 pv)
 • Hienovarainen anatomia, Subtle Anatomy (5 pv)

Tarkempi kuvaus vapaavalintaisista opinnoista täällä: