TTM jatko-opinnot


TTM KUUMAT SAIRAUDET

Sowa Rigpan mukaan on erityinen ryhmä kuuman luonteisia patologioita, kuten kuumeet, infektiot ja tulehdukset. Näitä kutustaan nimellä ”Tsha ba” (äännetään tsha wa). Näillä on kyky levitä nopeasti ja ne voivat olla elämää uhkaavia tilanteita, siksi kuumien sairauksien opiskeleminen on tärkeä osa patologian opinnoissa.

Sisältö (5 pv):

 • Yleinen Tsha ban etiologia, diagnostiikka ja hoito
 • Tarkemmat syyt ja olosuhteet tietyille tsha ba sairauksille
 • Merkit ja oireet tietyille tsha ba sairauksille
 • Tiettyjen tsha ba sairauksien hoitaminen
 • Etiologia, diagnostiikka ja hoito kuumiin sairauksiin liittyvillä sairauksilla
=========

TTM AISTINELINTEN JA SISÄELINTEN SAIRAUDET

Kehomme elää ja toimii sisäelinten ansioista. Ontot elimet ovat kanavia, jotka tuovat ravinteita ja elinvoimaa kiinteille elimille, kun taas kiinteät elimet säilyttävät onttojen elinten tasapainon. Yhdessä nämä ontot ja kiinteät elimet ovat yhteydessä aistinelimiin. Tämä kokonaisuus on toisiinsa yhteen liittynyt järjestelmä, joka tunnetaan tiibetiksi sanalla ”dreljyor” liitos- ja kiinnitysjärjestelmä. Näitä opiskellaan yhdessä ja tämä yhteys näiden välillä perustuu viiden elementin dynamiikkaan.

TTM Viiden aistinelinten sairaudet (1.5 pv)

Tässä käsitellään etiologia, diagnostiikka ja hoito seuraavissa tilanteissa

 • Pään sairaudet
 • Viiden aistinelinten sairaudet
 • Kilpirauhasen sairaudet

TTM Viiden kiinteän elimen ja kuuden onton elimen sairaudet (3.5 pv)

Tässä käsitellään etiologia, diagnostiikka ja hoito seuraavissa tilanteissa

 • Sydän-, keuhko-, maksa-, perna- ja nefrologiset sairaudet
 • Mahasairaudet
 • Urogenitaaliset sairaudet
=========

TTM SEKALAISET SAIRAUDET

Tämä opintojakso sisältää joidenkin yleisten kehossa olevien tilojen hoitomenetelmiä. Perinteisesti ne ovat yhteydessä toisiinsa ja niitä opiskellaan yhdessä.

Sisältö (5 pv):

Tässä käsitellään etiologia, diagnostiikka ja hoito sekalaisissa sairauksissa

 • Äänen sairaudet
 • Ruokahaluttomuus
 • Jano
 • Hikka
 • Hengitykseen liittyvät sairaudet
 • Akuutti vatsakipu
 • Srin sairaudet
 • Oksentaminen
 • Ripuli
 • Ummetus
 • Virtsan ehtyminen
 • Polyuria (tiheävirtsaisuus)
 • Ripuli, joka liittyy kuumuuteen
 • Kihti
 • Reumaattiset sairaudet
 • Chuser sairaudet
 • Neurologiset sairaudet
 • Ihosairaudet
 • Vähäpätöisemmät sairaudet
=========

TTM LASTEN JA NAISTEN SAIRAUDET

Sowa Rigpassa gynekologia ja lastentautioppi on tärkeässä osassa. Me kaikki synnymme ja meidän elinvoimaisuus sekä kehon rakenne määräytyvät tekijöistä ennen syntymää. Lisäksi Sowa Rigpassa on erityinen kunnioitus raskausajan terveydentilaa kohtaan. Tämä opintojakso käsittelee erilaisia naisten ja lasten sairauksia.

TTM Lastentaudit (2.5 pv)

 • Synnytys
 • Lastentautien erityiset syyt ja olosuhteet
 • Lastentautien merkit ja oireet
 • Lastentautien hoito
 • Lapsuuden ja nuoruusiän psykiatristen sairauksien erityiset syyt ja olosuhteet
 • Lapsuuden ja nuoruusiän psykiatristen sairauksien merkit ja oireet
 • Lapsuuden ja nuoruusiän psykiatristen sairauksien hoito

TTM Naistentaudit (2.5 pv)

Tässä käsitellään etiologia, diagnostiikka ja hoito seuraavissa tilanteissa:

 • Yleiset gynekologiset sairaudet
 • Kuukautisiin liittyvät sairaudet
 • Energian pysähtyneisyys
 • Gynekologiset kasvaimet
 • Sukupuolitaudit
 • Raskauden aikaiset sairaudet
 • Synnytyksen jälkeiset sairaudet
=========

TTM NEOPLASTISET SAIRAUDET, PSYKIATRIA

Onkologiaa tarvitaan ihmiselämää uhkaavissa tilanteissa. Sowa Rigpassa on yli vuosituhannen ajan ollut jaottelu hyvänlaatuisiin ja pahanlaatuisiin kasvaimiin sekä myös laajat opetukset niiden syistä, oireista, luonnollisista hoidoista ja ennaltaehkäisystä.

Peruspsykologia on yhteydessä kolmen humorin patologiaan, koska mielemme on vahvasti yhteydessä sisäisen energiamme kanssa. Mieli ja keho ovat erottamattomasti yhteydessä toistensa kanssa. Mielen opiskelu sekä sen rakenne ja toiminnot auttavat meitä ymmärtämään ja helpottavat paranemista. Tiibetiläinen mielen tiede tunnetaan hyvin buddhalaisuudesta ja sen syvällisistä harjoitusmenetelmistä. Tässä yhteydessä lähtökohdat mielen asioihin ovat fyysisiä, energeettisiä ja henkisiä + niiden näkökulma on lääketieteellinen. Tämä sisältää opiskelua mielen luonteesta, ajatuksista, tunteista ja tunne-elämän tukoksista. Vakavampien mielen sairauksien, kuten
skitsofrenian, ajatellaan olevan yhteydessä yliluonnollisiin vaikutuksiin ja näissä käytetään tiettyjä henkisiä paranemisharjoituksia.

TTM Neoplastiset sairaudet (2.5 pv)

 • Yleisten neoplastisten sairauksien etiologia, diagnostiikka ja hoito
 • Tiettyjen (erityisten) neoplastisten sairauksien syyt ja olosuhteet
 • Tiettyjen neoplastisten sairauksien merkit ja oireet
 • Tiettyjen neoplastisten sairauksien hoito

TTM Psykiatria (2.5 pv)

Sisältää etiologian, diagnostiikan ja hoidon seuraaviin:

 • Henkinen jälkeenjääneisyys, luonne ja persoonallisuuden häiriöt
 • Dementia
 • Epilepsia ja elimistä johtuvat psykologiset sairaudet
 • Neuroottiset ja psykosomaattiset sairaudet
=========

TTM KLIININEN INTEGRAATIO

Nämä opinnot sisältävät tiedon kuinka Sowa Rigpa, diagnostiikka ja hoidot sovelletaan kliinisesti. Tässä opiskelija saa ensimmäiset kokemukset kliinisestä työskentelystä sekä pystyy syventämään tietojaan ja valmistautuu lopputenttiin.

TTM Kliininen diagnostiikka (2 pv)

 • Potilasnäytöt, jolla arvioidaan henkilön diagnostiikan taitoja (kehon havainnointi, virtsa-analyysi, pulssiluenta)

TTM Kliininen hoito Sowa Rigpan mukaan (2 pv)

 • Potilasnäytöt, jolla arvioidaan henkilön hoitoehdotuksia (ravinto, elintavat, lääkkeet). Hoitoehdotukset perustuvat diagnostiikan avulla tunnistettuihin patologisiin tiloihin.

TTM OPINTOJEN YHTEENVETO/PÄÄTÖS

TTM yhteenveto/päätös (1 pv)

 • Kerrataan koko koulutuksen sisältö
 • Lopputenttiin valmistautuminen

TTM Lopputentti

TTM Päättötyö (n. 100 h)

Kaikkien opintojen, lopputentin/päättötyön suorittamisen jälkeen saa SKI:n myöntämän todistuksen: "Diploma of Advanced Studies in Traditional Tibetan Medicine" (DAS in TTM). Suomessa voi käyttää itsestään nimeä Sowa Rigpan asiantuntija tai perinteisen tiibetiläisen lääketieteen asiantuntija.