Tiibetiläiset kehoterapiopinnot = TET

TET Perinteisen tiibetiläisen lääketieteen perusteet (1 pv)

 • Perehtyminen Sowa Rigpaan
 • Yleiskatsaus seuraavista: viisi elementtiä, kolme nyepaa ja tendrel
 • Tantrinen järjestelmä
 • Yleiskatsaus kolmesta lääketieteen puusta

TET Ky Nye hieronnan perusteet (4 pv)

 • Perehtyminen Ku Nye hierontaan
 • Terapeutin ja potilaan yleiset valmistelut
 • Erityisten öljyjen valmistaminen, käyttö ja sovellukset
 • Nivelten liikkuvuuden helpottaminen
 • Lämmön tai kylmän käyttäminen
 • Hierontatekniikat
 • Kehon, käsien ja jalkojen lihasten hoito
 • Pään ja kasvojen hoito
 • Öljyn poistamismenetelmät
 • Lepoasennot

TET Kanavat & Pisteet (2pv)

 • Yleiskatsaus Sowa Rigpan piste-ja kanavajärjestelmästä
 • Ku Nye hierontatekniikoiden soveltaminen perusmoksauspisteisiin
 • Kuuden ulkoisen kanavan hoitaminen
 • Kolmentoista sisäisen kanavan hoitaminen

TET Edistynyt Ku Nye hieronta (3 pv)

 • Lihasten ja kanavien hierontatekniikat simpukankuorilla
 • Lihasten ja kanavien hierontatekniikat kivillä
 • Edistyneet Ku Nye hierontatekniikat ja sovellukset

TET Muut kehoterapiat

TET Esittely invasiivisista hoidoista & Lungdug savuterapia (1 pv)

 • Katsaus invasiivisiin (kehoon tukeutuviin) terapioihin
 • Astrologiset ohjeet
 • Savustus ja tuoksumateriaalit sekä niiden käyttö

TET HorMe, Mongolialainen moksaus (1 pv)

 • Valmistelu ja Horme tuotteiden valmistaminen
 • Hormen käyttö ja tekniikat

TET Me Bum, Kuppaus ( 1 pv)

 • Perehtyminen kuppauksen
 • Kupit ja sarvet
 • Kuiva- ja märkäkuppaus
 • Hoitaminen tiettyjen oireiden mukaisesti

TET Lum, Vesiterapiat & hauteet ( 2 pv)

 • Perehtyminen vesiterapiaan
 • Terapiat hauteilla, kivet, suola, yrtit, jalokivet yms.
 • Vesiterapiat (kuten kylpyterapia erilaisilla vesillä, yrteillä jne.)
 • Hoitaminen vesihöyryn ja hikoilun avulla

TET Me Tsa, Moksaus (3 pv)

 • Perehtyminen moksaukseen ja sen pisteisiin
 • Moksasuitsukkeet, -sikarit ja -kartiot
 • Moksan käyttö ja tekniikat selkään, käsiin ja jalkoihin
 • Moksan käyttö ja tekniikat kehon etupuolelle ja kasvoihin

TET Yuckchö keppi terapia (2 pv)

 • Perehtyminen keppiterapiaan
 • Keppityypit
 • Kehon, käsien ja jalkojen hoitaminen

TET Perusdiagnostiikka (3pv)

 • Diagnostiikan periaatteet
 • Triage
 • Kehon ja aistinelinten tutkiminen
 • Virtsa-analyysin perusteet
 • Pulssiluennen perusteet
TET Patologian perusteet (2 pv)

 • Häiriöiden syyt, olosuhteet ja patofysiologia
 • Rlung häiriöt
 • Mkhris pa häiriöt
 • Bad kan häiriöt

TET Kliininen diagnostiikka (2 pv)

 • Potilasnäytöt, jolla arvioidaan henkilön diagnostiikan taitoja (kehon havainnointi, virtsa-analyysi, pulssiluenta)

TET Kliininen hoito (2 pv)

 • Potilasnäytöt, jolla arvioidaan kykyä tunnistaa yleisiä patologian tiloja sekä hoitotaitoja.

TET Tiibetiläisten terapiaopintojen yhteenveto/päätös (1 pv)

 • Kerrataan koko koulutuksen sisältö
 • Lopputenttiin valmistautuminen

TET Lopputentti

TET Päättötyö

Kun on suorittanut nämä kaikki, niin saa SKI:n todistuksen : ”Diploma of Advanced Studies in Tibetan External Therapies” (DAS in TET).