Sowa Rigpa

Tästä osioista löydät lyhyesti tietoa siitä, mitä kaikkea Sowa Rigpa pitää sisällään. 

Sowa Rigpa sanalla on kaksi perustarkoitusta:

  1. Sowa voidaan kääntää "parantaa" ja Rigpa "tiede", joten Sorig (lyhennys Sowa Rigpasta) tarkoittaa "parantava tiede".
  2. Sowa voidaan myös kääntää sanalla "ravinto" ja Rigpa sanalla "tieto, tietoisuus", joten tässä tapauksessa Sorig tarkoittaa "tietoa ravinnosta"
Tämä kaksiosainen merkitys on liitetty tiibetiläisen lääketieteen tavoitteeksi, kun tavoitellaan suhteellista ja absoluuttista tasapainoa.