Sa Che

Sa Che on tiibetiläisen perinteen geomantia (Feng Shui), joka pohjautuu tuhansia vuosia vanhaan tietoon maan analysoinnista. Se on sulautunut astrologian, tiibetiläisen lääketieteen ja tantrisen buddhalaisuuden kanssa. Se on säilyttänyt puhtaan ja aidon muotonsa nykypäivään saakka pätevien Sa Che mestarien perimyslinjan kautta. Sa Chen tarkoitus on toimia tasapainossa luonnon elementtien ja energioiden kanssa, jotta saavutetaan harmoninen elämä ja terveys. Taitavasti sovellettuna se auttaa lisäämään positiivisia tunteita ja vaurautta sekä auttaa työn ja pyrkimysten toteutumisessa. 

Legenda Sa Chestä

Luultavasti vanhin tarina Tiibetiläisestä geomantiasta on tarina "hiekan tasoituksesta ja muotoilusta" (sa dpyad hei ma brdal spung). Tämä tarina on luultavammin 1. vuosisadalta (0-100 jKr.).  Tässä tarinassa neljä tiibetiläistä miestä etsivät tietoa geomantiasta ja matkansa aikana he tulivat Kailash vuorella sijaitsevalle Mapang Yutso järvelle. Yhtäkkiä lehmä ilmestyi järven aalloista ja hyökkäsi kohti miesten jakkia. Yksi miehistä löi lehmää ja seurasi sitä takaisin järven rannalle. Siellä heille ilmestyi Naga tyttö, jonka nimi oli Dorje Lumo. Miehet pyysivät anteeksi ja toivat hänelle lahjaksi kultaa ja hiekkaa. Tytön hyväksyessä lahjat, miehet pyysivät häntä opettamaa heille maasta ja luonnosta. Tyttö lähti leikkimään hiekalla ja tätä kautta sai siirrettyä miehille Sa Chen tiedot. Hän muotoili kukkuloita ja vuoria, asetteli kiviä sekä antoi miesten nähdä joet ja järvet. Dorje Lumo opetti miehille 360 pistettä.  

Tantra, Astrologia ja Tiibetiläinen lääketiede

Ihmiskunta on erottamaton osa maailman verkkoa. Meidän jokaisen elämän mikrokosmos on osa suurempaa makrokosmosta, joka ympäröi meitä. Tietoisuus terveydestä ja onnellisuudesta riippuu ympäristössämme olevista olosuhteista. Tämä on Sa Chen näkemys ja sillä on merkittävä rooli Himalajan alueen ihmisten elintavoissa.

Sa Che on läpikäynyt erilaisia muutoksia ja yhdistymistä erilaisiin kouluihin ja perinteisiin. Ensimmäinen Sa Che syntyi shamanistisista Bön perinteistä ja sulautui myöhemmin  Buddha Dharman sekä keskinäisen riippuvuuden filosofian kanssa. Useimmat Tiibetin luostarit on rakennettu Sa Chen mukaan, lähinnä suojelemaan tuulelta ja kylmyydeltä. Tiibetissä on erittäin ankara ilmasto ja hyvin kylmä suurimman osan aikaa vuodesta.  Sa Che kehittyi vahvasti kohti Tantrajärjestelmän harmonia- ja terveysperinteitä, koska buddhalaisista munkeista tuli Sa Chen perimyslinjan tärkeimpiä osallisia. Tantrinen Sa Che pohjautuu monimutkaiseen buddhalaiseen keskinäisen riippuvuuden filosofiaan, joka on osa henkistä oivaltamista. Samaan aikaan Bön perinteen tutkimuksia elementeistä, ajasta ja olemassaolosta sisällytettiin mukaan tiibetiläiseen astrologiaan ja tämän seurauksena syntyi Astrologinen Sa Che. 

Sowa Rigpalla (tiibetiläisellä lääketieteellä) on läheinen yhteys astrologiaan ja henkisiin järjestelmiin, joten Sa Che otettiin mukaan myös tiibetiläisen lääketieteen diagnostiikkaan ja hoitoihin. Se otettiin erityisesti yhdeksi keinoksi parantaa ihmisten elintapoja. Lääketieteellinen Sa Che on yhdistelmä tantrisesta ja astrologisesta Sa Chestä.  Nykyään tiibetiläinen geomantia on mukana pääasiassa kolmessa perinteessä: tantrisessa, atrologisessa ja lääketieteellisessä.

Tiibetiläisen lääketieteen perusperiaate on tasapainon saavuttaminen ja Sa Che:n menetelmistä voi olla suurta apua kun analysoidaan ihmiseen ulkoapäin vaikuttavia tekijöitä, kuten asuintilaa ja ympäristöä. Analysoimalla Sa Chetä voi selvittää esimerkiksi syyn erilaisille sairauksille, joille ei muuten löydy selkeää selitystä. Sa Che on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat oppia miten voi luoda elämään enemmän menestystä, hyvinvointia, positiivisuutta ja onnea. Se on suureksi avuksi myös tiibetiläistä lääketiedettä opiskeleville ja harjoittaville, koska se antaa ylimääräisiä työkaluja hoitotyöhön. Se opettaa, miten voi luoda hyvät olosuhteet ihmisen terveydelle ja välttää negatiivisia vaikutuksia.