Perinteinen tiibetiläinen lääketiede (TTM)

Perinteinen tiibetiläinen lääketiede on yli 2000 vuotta vanha parantamisen tiede Himalajalta. Sen tiibetinkielinen nimi on Sowa Rigpa. Se on säilyttänyt aitoutensa tähän päivään saakka perimyslinjan perinteiden kautta. Perinteinen tiibetiläinen lääketiede on yksi Aasian kolmesta suuresta parannusperinteestä, joka lähestyy kärsimyksiä ja sairauksia kokonaisvaltaisesti, mutta on samalla yhteensopiva minkä tahansa muun idän tai lännen lääketieteen kanssa. Jokainen voi käyttää Sowa Rigpaa ja sitä voi myös opiskella kuka tahansa.

Sowa Rigpa

Sowa Rigpa sanalla on kaksi perustarkoitusta:

 1. Sowa voidaan kääntää "parantaa" ja Rigpa "tiede", joten Sorig (lyhennys Sowa Rigpasta) tarkoittaa "parantamisen tiede".
 2. Sowa voidaan myös kääntää sanalla "ravinto" tai "ravitseminen" ja Rigpa sanalla "tieto, tietoisuus", joten tässä tapauksessa Sorig tarkoittaa "tietoisuuden ravitseminen". 
Tämä kaksiosainen merkitys on liitetty tiibetiläisen lääketieteen tavoitteeksi, kun tavoitellaan suhteellista ja absoluuttista tasapainoa.

Historia

700-luvulla lääkäri ja henkinen harjoittaja "Yuthok vanhempi" kirjoitti ensimmäisen version neljästä lääketieteen tantrasta. Hän ennusti, että taitava lääkäri "Yuthok nuorempi" tulisi kirjoittamaan hänen työnsä uudestaan tulevaisuudessa. Näin tapahtui eli 400 vuotta myöhemmin nuori lääkäri nimeltään Yuthok Yonten Gonpo, Goshi Rethangin kylästä Länsi-Tiibetissä, muokkasi nämä neljä tantraa uudelleen keräämäänsä tiedon ja kokemuksen perusteella. Tämä versio tultiin tuntemaan "tiibetiläisen lääketieteen raamattuna" ja Yuthokia alettiin kutsua sen "isäksi".

Yuthok nuorempi aloitti lääketieteen opiskelun ja harjoittamisen kahdeksanvuotiaana, hän matkusti Keski-Tiibetissä ja Intiassa useita kertoja ahkerasti opiskellen ja hankkien lääketieteellistä tietoa. Hänen työnsä perustuivat ja saivat vaikutteita:

 • luonnonvaraisten eläinten tutkimisesta
 • shamaanien parannusperinteestä
 • buddhalaisen filosofian henkisistä näkemyksistä.

Neljä Tantraa

Sanskriitin sana tantra (tiibetiksi Gyud) tarkoittaa "opetuslinjaa" tai "perimyslinjaa". Se tarkoittaa katkeamatonta lääketieteen opetusten siirtämistä alkuperäisenä ja muuttumattomana.

Ensimmäinen tantra on perusta, sitä kutsutaan Root Tantraksi. Se on johdanto tiibetiläiseen lääketieteeseen ja antaa siitä yleiskatsauksen.

Toinen tantra on nimeltään selitysten tantra (Explanatory Tantra). Se sisältää perustiedot anatomiasta, embrylogiasta, fysiologiasta, patologiasta jne.

Kolmas tantra on suullisten ohjeiden tantra (Oral Instruction Tantra). Se sisältää selitykset kaikista sairauksista, jotka on jaettu kahdeksaan oksaan:

 • Koko keho
 • Pediatria
 • Gynekologia
 • Psykologia
 • Traumatologia
 • Toksikologia
 • Geriatria
 • Lapsettomuus
Neljäs tantra on nimeltään viimeinen tantra tai toiminnan tantra (Final Tantra/Action Tantra). Se kertoo lääketieteen käytännön tai kliinisen puolen.

Elementit & Energia

Buddhalaisessa kosmologiassa kaikki koostuu viidestä elementistä: tila, tuuli, tuli, vesi ja maa. Ne edustavat tyhjyyttä, liikettä, nopeutta, nesteitä ja vakautta - samanlaisia ominaisuuksia kuin modernissa fyysisessä atomissa.  TTM:n mukaan viisi elementtiä ilmentää itseään myös meidän kehossa, esimerkiksi jokaisessa kädessä on viisi sormea ja meillä on viisi aistia. Viisi elementtiä voidaan yksinkertaistaa kolmeen periaatteeseen, joita kutsutaan nimellä "Nye pa" (syyt).  

Nämä kolme nyepaa (kolme syytä) ovat:

 1. Lung tarkoittaa kirjaimellisesti "liikettä" ja se käännetään yleensä nimellä tuuli. Se on luonteeltaan liikkuva ja energialtaan lisää kuumaa tai kylmää.
 2. Tripa tarkoittaa kirjaimellisesti "polttaa" ja se käännettään yleensä nimellä sappi. Se on luonteeltaan nopea ja energialtaan kuuma.
 3. Beken tarkoittaa kirjaimellisesti "kaste ja maa" ja se käännetään yleensä nimellä lima. Se on luonteeltaan nestemäinen ja kiinteä, energialtaan kylmä. 
Lung, tripa ja beken muodostavat sillan kehon ja mielen välille. Siksi energian tasapainottaminen vaikuttaa sekä kehoon että mieleen. Nopein ja tehokkain tapa parantaa ihminen kokonaisvaltaisesti on keskittyä tähän siltaan. Syyn ja seurauksen lain vuoksi elementit ja energiat ympäristössä ja meidän kehossa ovat erottamattomia. Tätä kutsutaan nimellä "tendrel" - toisiinsa yhteydessä olevat. Tämän vuoksi on tärkeää, että TTM työskentelee sekä ihmisten että luonnon kanssa.

Kolme puuta (The Three Roots)

Neljässä tantrassa tiivistetään lääkärin pävittäinen työ kolmeen puuhun, jotka havainnollistavat tiibetiläisen lääketieteen ja luonnon yhteyden. Nämä vertauskuvat osoittavat lääkärin ammatin perustan tärkeyden. Tiibetiläisen lääketieteen opiskelijat opiskelevat näitä puita vielä tänäkin päivänä.

Terveyden ja sairauden puu (Root of Health and Disease)

Tämä osa kattaa perusteorian, kuten energian, kehon ja mielen tasapainon (terveys) sekä energian epätasapainon (sairaus). Tämän perustana on teoreettinen tieto anatomiasta, fysiologiasta ja patologiasta.

Diagnostiikan puu (Root of Diagnosis)

Tässä osassa esitellään diagnostiikan keskeiset menetelmät:

Tutkiminen: tämä sisältää potilaan kehon muotojen ja ihon värin arvioinnin, aistielinten tarkastelun, erityisesti kielen tarkistamisen sekä yksityiskohtaisen virtsan tutkimisen, jota pidetään tärkeimpänä asiana diagnostiikassa.

Tunnustelu: TTM:ssä tämä tunnustelun taito (koskettaminen) käsittää erilaisia asioita, joista tärkeimpiä ovat pulssiluenta ja tiettyjen pisteiden tarkistaminen.

Haastattelu: tämä on prosessi jossa kerätään tietoa sairauden taustoista eli kysytään ja kuunnellaan potilasta oireiden ja merkkien tunnistamiseksi. Potilaan ruokavalio ja elintavat tulee tietää ymmärtääkseen mitkä mahdolliset syyt ovat vaikuttaneet häiriöön tai sairauteen.

Terapioiden Puu (Root of Therapy)

TTM:ssä on neljä pääasiallista hoitomenetelmää:

 1. Ruokavalio
 2. Elintavat
 3. Lääkkeet
 4. Kehoterapiat (ulkoiset terapiat)

Upea parannusjärjestelmä

Tiibetiläinen lääketiede tarjoaa ainutlaatuisia ominaisuuksia, joita ei löydy mistään muusta parantamisperinteestä tai modernista lääketieteestä. Näitä ovat mm. pulssi- ja virtsa-analyysien diagnostiikkamenetelmät, kehoterapiat sekä rikas lääkeaineoppi, joka sisältää tuhansia kasveja, mineraaleja ja eläintuotteita 

Pulssidiagnostiikka sisältää yli kymmenen pulssin perusjaottelua, joista jokainen perustuu eri näkökulmiin kuten aika, vuodenajat, typologia, elementit, energiat, henget yms. Jokaisella pulssin tyypillä voi olla satoja ellei tuhansia erilaisia piirteitä, joten käsissäsi on kokonainen diagnostiikan työkalu.

Yrttilääkkeet ovat aina kiehtoneet ihmisiä koska parannuskeino voi olla omalla etupihalla. Tiibetiläinen lääketiede käyttää sitä, mitä luonto tarjoaa:

 • Jalometallit ja jalokivet
 • Mineraalit ja maa-aines
 • Kasvit ja yrtit
 • Eläintuotteet.
Kuuluisa Ku Nye hieronta on kehoterapia, jota voidaan soveltaa lähes kaikissa tapauksissa ennaltaehkäisevästi, parantavasti tai oireiden mukaisesti.  Terapeutit käyttävät erilaisia öljyjä ja useita materiaaleja kuten kiviä, jalokiviä, simpukankuoria, puuta ja metallia riippuen typologiasta ja häiriöstä.

Tiibetiläinen akupunktio on yksi korkeimmista, mutta vielä melko tuntemattomista TTM:n parantamisen keinoista.  Neljännessä tantrassa se on luokitukseltaan invasiivinen hoito ('tunkeutuva hoito') ja se on kehoterapioiden tehokkain hoitomuoto.  Pisteiden monimutkaisuus ja rikkaus sekä sovellukset ja indikaatiot ovat verrattavissa kiinalaiseen akupunktioon.

Moksausta tai moksaa käytetään yleisesti kylmien häiriötilojen hoitamiseen.  Se on osoittautunut tehokkaaksi keinoksi reumasairauksia ja erilaisia kiputiloja vastaan. Sovellettu versio moksauksesta tunnetaan nimellä horme (Mongolialainen moksa). Sanotaan, että Tšingis-kaani käytti hormea joka päivä ja vihjaillaan tämän olleen hänen saavutuksiensa salaisuus.